شات بلاست آویزی

  • دستگاه های شات بلاست آویزی، مناسب ترین کاربرد را برای تمیزکاری قطعات با قابلیت آویزان شدن بر روی قلاب را دارد. به ویژه زمانی که نیاز باشد کلیه سطوح آن و بعضاّ سطوح داخلی قطعات توخالی در معرض پرتاب ساچمه های فولادی قرار گیرد. علاوه بر قطعات بزرگ ،می توان قطعات ریز با وزن پائین و قطعات بدون فرم معین را بر روی فیکسچرهای خوشه ای قرار داد.
  • خوشه ها می توانند متناسب با فرم قطعات تغییر یابند.

نحوه کار شات بلاست آویزی:

  • قطعه یا قطعات بر روی قلاب و یا خوشه بصورت معلق آویزان و با بسته شدن درب و قرار قطعه یا قطعات در مرکز کابین شروع به دوران در مقابل توربین ها نموده و در معرض پرتاب ساچمه ها قرار می گیرد.

 مزیت ها:

  • تمیزکاری تمامی سطوح و نیز سطوح داخلی برخی قطعات توخالی.
  • تمیزکاری قطعه یا قطعات با وزن های سبک و بسیار سنگین (چند کیلو تا چند تن) و با ظرفیت های بسیار متنوع.
  • بارگیری و تخلیه همزمان با تمیزکاری.
  • دارای انواع مداوم و دسته ای (Batch)

 محدودیت ها:

  • قطعات فاقد موقعیت درگیری در اتصال به قلاب.