چند نکته که در مورد شات پینینگ باید به خاطر داشته باشید

چند نکته که در مورد شات پینینگ باید به خاطر داشته باشید

این مقاله کوتاه حاوی چند نکته کوتاه در مورد عملیات شات پینینگ می باشد که مستقیما بر روی فرایند و نتیجه آن تاثیر خواهد داشت. به یاد داشته باشید که فرایند شات پینینگ یک فرایند پیچیده است که در تمامی مراحل باید تحت کنترل توسط افراد آموزش دیده و خبره انجام گیرد زیرا اگر این فرایند به طور ناقص یا اشتباه انجام گیرد می تواند موجب هزینه های بسیار زیاد برای تولید کنندگان شود، از افزایش قطعات معیوب در حین تولید تا ایجاد حوادث ناشی از عیوب قطعات در حین استفاده توسط مصرف کنندگان نهایی به خصوص در مورد قطعات حساس مانند قطعات صنایع هوایی و خودرو سازی.

نکته یکم:
به یاد داشته باشید که شات پینینگ ترک های موجود را از بین نمیبرد بلکه آنها را می پوشاند. جهت اطمینان از قابل اطمینان بودن قطعات، پیش از شروع فرایند شات پینینگ، قطعات توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرند.

نکته دوم:
عمر خستگی قطعات در صورت پوشش (Coverage) ناقص یا بیش از اندازه کاهش خواهد یافت (در مقالات دیگر در خصوص پوشش (Coverage) در شات پینینگ توضیح داده شده است.).

نکته سوم:
شات پینینگ یک پروسه کار-سردی است که می تواند موجب افزایش سختی در سطح قطعات شود. شات پینینگ بیش از میزان پیشنهاد شده توسط طراح قطعه، موجب افزایش فرایند کار-سردی در سطح قطعات می گردد که این خود باعث ایجاد ترک های ناشی از خستگی می شود. پس این موضوع بسیار دارای اهمیت است که همواره تست های آلمن و پوشش را در زمان های تعریف شده انجام دهید.

نکته چهارم:
هرگز قطعه شات بلاست شده را قطعه شات پین شده به حساب نیاورید یا از دستگاه شات بلاست برای شات پینینگ استفاده نکنید. علیرغم آنکه این دو پروسه دارای شباهت های بسیار زیادی با یکدیگر هستند اما شات بلاست تنها یک پروسه جهت بهبود کیفیت سطح قطعات جهت آماده سازی برای ادامه فرایند تولید می باشد. در صورتی که شات پینینگ یک پروسه تحت کنترل به منظور افزایش خواص مکانیکی قطعات توسط ایجاد تنش فشاری در نواحی تعریف شده می باشد.

نکته پنجم:
شات پینینگ می تواند موجب لایه برداری از سطح قطعات شود. بسته به میزان شدت نیروی وارد بر سطح قطعات و سختی فلزات، شات پینینگ موجب برداشت لایه های سطحی قطعات می گردد. اما به دلیل آنکه در لایه های عمیق تر رشته های تنش فشاری بیشتر وجود دارد در نتیجه سخت تر هستند و لایه برداری به این روش تاثیر نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *